Przetwarzanie danych osobowych

Od 25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie).

W związku z powyższym JD Kulej Olsztyn Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 178, 81-571 Gdynia, jako administrator danych osobowych uprzejmie informuje, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust. 1 pkt a, b, c oraz f (w odniesieniu do niżej wymienionych punktów):

 • w celu zawarcia i realizacji umowy,
 • w celu przedstawienia oferty usług własnych i podmiotów trzecich,
 • w celu odzyskania należności z tytułu sprzedaży usług oraz abyśmy mogli tworzyć statystyki, zestawienia i analizy na potrzeby własne.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym została zawarta ostatnia umowa. Dane na potrzeby przedstawienia oferty będą przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację celów wskazanych powyżej.

Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne.

Państwa dane osobowe mogą być przekazane także podmiotom powiązanym:

 • JD Kulej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdynia
 • JD Kulej Sopot sp. z o.o. z siedzibą w Gdynia

Każdy z Państwa ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych;
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia sprzeciwu;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresem email [email protected].

Niniejsze ma charakter czysto informacyjny.
Promocje

 • Promocja kończy się: 31.12.2022

  NOWE SAMOCHODY

  SUV-y Forda w ofercie korzystnych rat

  SUV-y Forda w ofercie korzystnych rat
 • Promocja kończy się: 31.12.2022

  NOWE SAMOCHODY

  FORD KUGA

  FORD KUGA
 • Promocja kończy się: 31.12.2022

  NOWE SAMOCHODY

  Ford Puma Hybrid

  Ford Puma Hybrid
 • Promocja kończy się: 15.04.2023

  SERWIS

  Rekomendowane ceny przeglądów okresowych dla pojazdów do 4 lat

  Rekomendowane ceny przeglądów okresowych dla pojazdów do 4 lat
 • Pokaż najnowsze promocje Grupa JD Kulej
Pokaż najnowsze promocje Grupa JD Kulej

Aktualności i wydarzenia

Pokaż najnowsze aktualności od Grupa JD KulejOpinie
// #562